Alle berichten van Martijn van der Weerd

CNS themaweek 7 – 13 november

22025CNS-themadienst-boekje-wk45-v1

Voor iedereen

Op zondag 13 november a.s. is er in veel kerken in Nunspeet en Hulshorst een
themadienst. Op school wordt er de hele week over verteld, gewerkt en
geoefend met het zingen van de liederen. De scholen en de kerken willen u
en jullie laten delen in de boodschap van God. Deze keer met het thema
‘Heb jij het lef?’

In de Bijbel komen je veel mensen tegen. Als je ze gaat tellen, ben je nog
niet zo snel klaar 😉. Heel verschillende mensen. Jonge en oude mensen,
rijke en arme mensen, mannen en vrouwen. Ook mensen met lef. Ze durven
iets en doen het gewoon. Gewoon? Nou, zo gewoon is het niet. Vaak is het
spannend. Maar toch doen ze het. Waarom? Deze week letten we op 7 van
die mensen met lef. En op zondag zullen we in de kerkdienst kijken naar
twee bijzondere mensen met lef: de een heet Mordechai en de ander Esther.
Meedoen

Iedereen is daarom uitgenodigd om mee te doen met deze themaweek en
themadienst. Thuis kunt u elke dag het leesrooster gebruiken, samen met
uw kind(eren). Doet en bidt u mee voor een gezegende themaweek? We
ontmoeten u ook graag in een van de themadiensten. Op de achterzijde
van het themaboekje zijn alle diensten vermeld.
22025CNS-themadienst-boekje-wk45-v1

Kinderboekenweek 2022

De lees en Kinderboekenweek commissie heeft weer een prachtig programma met veel activiteiten bedacht en georganiseerd. Van een voorstelling op school tot en met de kinderboekenmarkt. Doel van alles is natuurlijk dat de kinderen (nog meer) belangstelling krijgen voor boeken en vooral zelf veel gaan lezen. Wat er allemaal gaat gebeuren en is georganiseerd is verwoord in de speciale Kinderboekenweek brief die vorige  week door juf Dicky verstuurd is. Hier is de brief nog eens te lezen. KBW 2022 brief ouders Gi-ga-groen

Fijne vakantie en tot ziens.

Het is vakantie.
We wensen alle gezinnen een fijne vakantie toe!

team de Bron

Een steun in de rug
Dank U wel,
dat U geen God
bent ver weg
en onbereikbaar,

maar dat U
naar ons omziet
en dichtbij wilt zijn.

Dank U wel,
dat U voor ons mensen,
grond onder onze voeten,
een steun in de rug
en een dak boven ons hoofd wilt zijn.

Ook juist in deze bijzondere tijden,
zodat de toekomst
-hoe donker soms ook-
voor ons begaanbaar wordt.

De website in de vakantie

Tijdens de vakantie wordt de website aangepast aan het nieuwe schooljaar.
U kunt dan denken aan de jaarkalender e.d.
Het is de bedoeling dat dit alles voor de start van het nieuwe schooljaar gereed is.
De schoolgids zal aan het  begin van de tweede schoolweek online worden gezet.
Deze wordt ook gemaild naar alle ouders/verzorgers.