Circuitmodel

Werken met het circuitmodel
Enkele jaren geleden is besloten over te stappen van klassikaal onderwijs naar circuitonderwijs. Belangrijkste kenmerken van het circuitonderwijs zijn:

  • instructie op niveau in kleine groepen (geen/nauwelijks klassikale instructie)
  • keuzevrijheid om zelfstandig taken uit te voeren

Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn:

  • kinderen leren zelfstandig hun werk (te plannen en) uit te voeren
  • kinderen medeverantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces
  • tegemoet komen aan verschillen tussen kinderen (in instructie (korte klassikale instructie en verlengde instructie) en verwerking (diversiteit in verwerking en kwantiteit)
  • tijd vrijmaken voor leerlingen die extra zorg en/of instructie nodig hebben (kleine kring)
  • creëren van een hoge effectieve leertijd (hoog tempo, hoge eisen stellen, hoge verwachtingen hebben)

Klassenmanagement
Het werken met het circuitmodel vereist een goed klassenmanagement. Er dienen duidelijke kaders te zijn voor zowel de leerkracht als de kinderen. Een goede organisatie voorkomt veel onrust. Het effect van het circuitmodel vereist een duidelijke structuur. Rust en orde zijn van fundamenteel belang.

Roosters en taken
De leerkracht zorgt tijdens de voorbereiding voor een zorgvuldige planning van het weekschema. Belangrijk daarbij is dat kinderen zelfstandig aan het werk kunnen met die onderdelen waarop ze al instructie hebben gehad of die zonder instructie gedaan kunnen worden.

Blokken
Tijdens de ochtenden wordt gewerkt in blokken van een half uur. Leerlingen kunnen kiezen welke taak van het rooster ze binnen dat halve uur kunnen doen. De leerkracht geeft op dat moment instructie aan een kleine groep leerlingen aan de instructietafel. De leerkracht mag tijdens dat instructiemoment niet gestoord worden.