Identiteit

‘De Bron’ is één van de scholen die behoort tot vereniging CNS te Nunspeet.  Dat wil zeggen dat onze school een christelijke school is. We geloven in de Bijbel als het Woord van God. Het Woord van God is voor ons de richtlijn voor ons leven. Het christelijk karakter van de school komt op verschillende momenten expliciet naar voren:

Dagopening
In alle groepen worden er geschiedenissen uit de Bijbel verteld. Iedere groep volgt zijn eigen rooster aan de hand van de methoden “levend water” en “startpunt”. Op dinsdag, woensdag- en donderdagmorgen worden daarmee de lessen begonnen. Op maandagmorgen wordt er een bijbelliedje, psalm, gezang of opwekkingslied van de CNS-liedlijst aangeleerd en de les van de vrijdagmorgen is veelal gereserveerd voor de verwerking van de Bijbelverhalen.

Themadiensten
Elk schooljaar worden in de kerken in Nunspeet twee themadiensten gehouden. In samenwerking met de kerken wordt dan een bepaald thema behandeld. Een week lang horen de kinderen verhalen over het thema, leren daarbij passende liederen en maken een werkstuk.

Vieringen
De christelijke feesten (Kerst, Goede Vrijdag/Pasen, Hemelvaart/Pinksteren) worden gevierd. Elk jaar wordt één van deze feesten gezamenlijk in de kerk gehouden. De andere feesten vieren we op school in groepsverband. Ook wordt op school aandacht geschonken aan bid- en dankdag.