Locaties & leerlingen

Gebouwen
De leerlingen van ‘De Bron’ zijn gehuisvest in twee gebouwen:

  • Hoofdlocatie – Koningin Julianastraat 25: Groep 1 t/m 4
  • Dependance – Meester Drostweg 6: Groep  5 t/m 8

Leerlingen
De meeste leerlingen van onze school komen uit de nieuwbouwwijk ’t Hul, maar er zijn ook kinderen uit de andere wijken van Nunspeet. Intussen hebben ook de eerste ouders van de toekomstige nieuwbouwwijk Molenbeek de weg naar onze school gevonden.
De verwachting is dat het aantal leerlingen de komende jaren iets zal groeien (rond de 290). Enkele ouders kiezen ook bewust voor onze school vanwege het circuit-model.