Luizencontrole

Hoofdluis kan overal voorkomen, maar op scholen waar groepen kinderen bij elkaar komen kan het leiden tot een ‘uitbraak’. Om dat te voorkomen worden na elke vakantie alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. De data staan vermeld op de activiteitenkalender/website. Op de dag van de controle is het belangrijk dat kinderen geen ‘ingewikkelde’ kapsels  en geen gel in hun haar hebben.

Mocht bij een leerling hoofdluis worden waargenomen, dan worden de ouders van deze leerling daarvan op de hoogte gesteld. Indien nodig, wordt ook de rest van de ouders van betreffende groep geïnformeerd.

Meer informatie is verkrijgbaar bij Bettie Bomhof (coördinator), tel.: 262466