Meer- en hoogbegaafdheid

Meer en hoogbegaafdheid en de Spettergroep
We willen het onderwijs aan (meer) begaafde en talentvolle kinderen en kinderen die op bepaalde gebieden meer uitdaging aankunnen, steeds verder ontwikkelen en zoeken naar vormen om dit voor zowel de kinderen als de leerkrachten steeds beter te organiseren.

Hiervoor is een plan geschreven en willen we bij deze kinderen meer en meer compacten.
Compacten betekent het overslaan van herhalings- en overbodige oefenstof, zodat de leerlingen tijd hebben voor meer verdiepende opdrachten. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van verschillende materialen, werkboekjes en ook van Acadin (https://www.acadin.nl). Acadin is de digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen.

Zowel op de onderbouw als de bovenbouw is er gedurende de week een leerkracht die op vaste tijden beschikbaar is om de kinderen (doorgaans zij zijn vertegenwoordigd in de Spettergroep) te coachen en te ondersteunen.

Spaans, Chinees en 3Dprinten
Op de bovenbouw worden er projecten gedaan zoals ontwerpen met 3D software en 3D printen, wordt er Spaans gegeven (via de mogelijkheden die we hebben bij CNS) en starten we dit jaar (2019/2020) met een pilot waarbij een aantal leerlingen van groep 8 zich gaan verdiepen in de Chinese taal en cultuur.