Mobiele telefoons

Afspraken rondom gebruik mobiele telefoons door kinderen:

  • Het meenemen van mobiele telefoons naar school is voor eigen risico. School is niet aansprakelijk voor diefstal of schade.
  • Op het plein en in de school, tijdens de lessen en in de pauzes mogen kinderen geen gebruik maken van eigen mobiele telefoons.
  • Bij herhaaldelijk misbruik wordt het mobieltje voor één of meer dagen in beslag genomen.
  • Van strafbare feiten, zoals schending van de privacy en ander ernstig misbruik, wordt melding gemaakt bij de politie en/of aangifte gedaan.
  • Kinderen kunnen, indien nodig, gebruik maken van de vaste telefoon van school.