Overblijven

Tussenschoolse opvang
Op onze school is het voor leerlingen mogelijk om tussen de middag over te blijven. Daarbij gelden de volgende gezamenlijke regels:

  • De maaltijd wordt begonnen en geëindigd met gebed.
  • De kinderen brengen zelf eten en drinken mee.
  • De kinderen maken alleen gebruik van aangewezen ruimtes.
  • Het CNS zorgt voor een goede W.A. verzekering.

De kosten
Voor het overblijven gelden de volgende bijdragen:

  • Eén keer overblijven € 1,50
  • 10 keer overblijven € 10,00 (strippenkaart)
  • 30 keer overblijven € 25,00 (strippenkaart)

De strippenkaarten zijn te koop bij de overblijfmoeder op school.
Tijdens het overblijven zijn enkele ouders als vrijwilligers aanwezig om toezicht te houden.

Coördinatoren die gebeld kunnen worden zijn:

  • Hoofdgebouw Mw. Anita de Zwaan: 06-17577332
  • Dependance Mw. Marjan Thijhof : 06-14135815