Techniek en Technologie

Techniek en technologie / wetenschap
Het is bekend dat er veel vacatures zijn in beroepen die te maken hebben met techniek en technologie. Het is belangrijk om kinderen al vroeg kennis te laten maken met techniek en technologie. De school wil daaraan een bijdrage leveren door gericht aandacht te besteden aan dit vakgebied. Wetenschap en techniek is daarmee een van de speerpunten voor de komende planperiode.

Een leerkracht van onze school zit in de bovenschoolse werkgroep wetenschap en technologie en zal van daaruit beleid ontwikkelen en de school ondersteunen.
Bij de activiteiten wetenschap en technologie leren onze leerlingen al samenwerkend aspecten die samenhangen met wetenschap en techniek te onderzoeken, te ontdekken en te ontwerpen. Hierbij hoort bijvoorbeeld het werken met de 3D printer.

De school zal zich op het gebied van wetenschap en technologie sterk moeten door ontwikkelen, streefdoelen zijn:
1. We beschikken over een doorgaande lijn voor wetenschap en technologie;
2. We hanteren een methode voor wetenschap en technologie
3. We beschikken over een techniekcoördinator;
4. We toetsen de kennis en vaardigheden m.b.t. wetenschap en technologie;
5. We koppelen wetenschap en techniek aan 21st century skills;
6. We beschikken over een beleidsplan wetenschap en technologie

Zover is het nog niet. Dit ontwikkelpunt is daarom opgenomen in ons schoolplan 2019/2023 en we gaan hier de komende jaren dus flink mee aan de slag.