Verkeersouders

Een aantal ouders is actief binnen de werkgroep Verkeersouders. De doelstelling is om een zo veilig mogelijke route van en naar school te creëren. Tevens is de werkgroep betrokken bij het organiseren van diverse acties, zoals bijv.: het voorlichten van ouders over het verkeersgedrag van het jonge kind …de jaarlijkse actie “We gaan weer naar school”…de jaarlijkse fietskeuring…het oversteekdiploma…het praktisch verkeersexamen… het project ‘Van 8 naar 1’.

Werkgroepleden zijn:
Mevr. L. Lankman, Mevr. M. Vis, Mevr. G.v.d. Put, Mevr. W. de Groot,  C. ten Have, J. Schouten en D. Dekker en Mevr. A.v.d. Gronden.