Zorg

Op iedere basisschool zitten leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben. De intern begeleiders (IB-ers) houden toezicht op de zorg voor zwakke en extra  begaafde leerlingen. Zij stimuleren de leerkrachten extra zorg aan deze kinderen te besteden, stellen in overleg met de leerkracht handelingsplannen op, testen waar nodig kinderen en zijn betrokken bij eventuele verwijzing van kinderen naar het speciaal onderwijs.

Zij zijn voor de leerkrachten op dit gebied een vraagbaak. Hun taak is er op gericht om de leerlingen zoveel mogelijk binnen de eigen school  te helpen met leer- en sociaal/emotionele problemen. Op de hoofdlocatie  mevr. L.Lobbezoo IB-er en op de dependance dhr. A. van Frankenhuyzen