Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

CNS Themadiensten – “Je hoeft niet bang te zijn, want God is bij je”.

12 november 2017

Thema: “Je hoeft niet bang te zijn, want God is bij je”.

Overzicht Kerkdiensten

Hervormde kerk
Dorpskerk                   9.30     –  ds. G. Herwig
Sionskerk                   10.00   –  ds. D. Rodenburg
Opstandingskerk        10.00   –  kandidaat. F. Pierik
Kapel Hulshorst         9.30     –  ds. J. Van Rumpt

Chr. Gereformeerde kerk
Dorpskerk                   9.30     – ds. P.D.J. Buijs
Ichtuskerk                  11.30   – ds. D. Quant
(locatie Driestwegkerk)

Prot. Kerk Driestweg
Driestweg                   9.30     – ds. F. Kuipers

Ned.Ger.kerk
Open Hof                    10.00   –  ds. C.T. de Groot

Gereformeerd Vrijgemaakt
Kruiskerk                   9.30     – Br. J. Slaa

Vrije Evangelische Gemeente
DorpsHerberg             9.45 uur          – Br. J. van den Berg

Evangelische gemeente
Sparrenhorst               10.00  uur       –

CNS-Leesrooster themaweek november 2017   

Maandag 6 november   – Jesaja 41:10
Wees niet bang…want Ik ben met je…vrees niet, want Ik ben je God…Ik zal je sterken, Ik zal je ondersteunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Dit zegt de Here God tegen jou door de mond van de profeet Jesaja. De Here God, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, wil graag jouw Beschermer zijn. Als je Hem aanroept als je bang bent, zal Hij komen en voor jou strijden. Dit is het goede en trouwe karakter van onze God.

Vraag: Wat doe jij als je bang bent?
Gebed: Here God, dank U wel dat U mij altijd wil troosten en beschermen, en dat U mij telkens nieuwe krachten wil geven. Amen.

Dinsdag 7 november   – Mattheüs 2:18-25
Het jonge meisje Maria was verloofd met Jozef. Ze wilden met elkaar gaan trouwen. Maar toen Maria zwanger was geworden, werd Jozef erg bang. De Here God wist dat en stuurde daarom een engel naar Jozef. Deze engel vertelde aan Jozef dat de Heilige Geest Maria zwanger had gemaakt…en dat er een jongetje in haar buik groeide. Jozef en Maria mochten Hem de naam Jezus geven, omdat Hij alle mensen zou verlossen van hun zonden. De naam van Jezus betekent ‘verlossing, redding, bevrijding, overwinning’. Jozef en Maria mochten Jezus ook nog een tweede naam geven: Immanuël. Deze naam betekent ‘God met ons’. Jezus wil bij jou zijn en Hij verlangt er naar om je vrij maken van alle verkeerde dingen. Door de Heilige Geest wil Jezus in jouw hart komen wonen en jou helpen om goede dingen te denken en te doen.

Vraag: Van welke slechte gedachten of dingen mag de Here Jezus jou vrij maken?
Gebed: Here Jezus, wilt U in mijn hart komen wonen, door de Heilige Geest? Wilt U mij vergeven voor alle verkeerde dingen? Wilt U mij helpen om goede gedachten te denken en goede dingen te doen? Amen.

Woensdag 8 november   – Psalm 23
Iedereen in de Bijbel was wel eens bang. Ook David die vroeger een herder was en in zijn eentje op de schapen van zijn vader moest letten. Soms kwamen er brullende leeuwen of grommende beren op David en zijn schapen af. De jonge David was dan bang, maar toch ook dapper. Hij was dapper omdat hij in zijn angst op de God van Israël vertrouwde. David hield er enorm van om met zijn gitaar te zingen tot God. Op deze manier kwam hij bij God tot rust en ontving hij nieuwe krachten. Zelfs als het leven van David gevaar liep, wist hij dat hij niet bang hoefde te zijn, omdat God met hem was. Zoals David zijn leven inzette om zijn schapen te beschermen, zo heeft Jezus, dé Goede Herder, zijn leven gegeven voor ons allemaal om ons te redden van de zonden. Jezus wil jou het eeuwige leven geven, vol liefde van God. En Gods liefde zal nooit ophouden.

Vraag: Houd jij ervan om te zingen voor de Here God? Zing je ook als je bang bent?
Gebed: Here Jezus, dank U dat U de Goede Herder bent en dat U voor mij heeft gestreden. Dank U wel dat U uw leven heeft gegeven zodat ik eeuwig leven mag ontvangen. Vul mij met uw liefde. Amen.

Donderdag 9 november   – Jesaja 43:4 en 44:2
God heeft jou helemaal bedacht en gemaakt. Hij is erg trots op jou en vindt jou heel mooi en stoer! Dat staat in Jesaja 43:4 en 44:2. Je bent kostbaar in Zijn ogen en je bent als een waardevolle parel in Gods hand. God heeft je gevormd vanaf het moment dat je in de buik van je moeder was. Hij heeft dat heel goed gedaan. Omdat de Here God jou gemaakt heeft, hoef je niet bang te zijn. Hij wil jou helpen, met meer dingen dan je denkt. God wil jou met alles helpen.

Vraag: Met welke dingen kan de Here God jou vandaag helpen?
Gebed: Here God, dank U dat ik kostbaar ben in Uw ogen. Dank U dat U mij met alles wilt hebben, ik heb U nodig. Wilt U mij helpen op school en thuis en met alles wat ik doe? Amen.

Vrijdag 10 november   – Lukas 1:26-38
Toen de engel Gabriël aan Maria verscheen, was Maria ook bang. De engel zei: ‘Wees niet bang Maria, je hebt genade gevonden bij God’. De Here God had Maria uitgekozen voor iets heel moois. Maria mocht zwanger worden van het kindje Jezus, de Zoon van de Allerhoogste God. Soms kunnen we ons heel erg zorgen maken over van alles. Dan zijn we eigenlijk een beetje bang dat bepaalde dingen niet goed zullen gaan. Maar God zegt tegen jou dat Hij hele mooie plannen voor jouw leven heeft bedacht. Hij kent jouw naam en heeft een belangrijk doel met jouw kostbare leven. Maria legde haar leven in de handen van de Here God. Door de Heilige Geest wil God jouw leven vullen en leiden in de plannen die Hij voor jou heeft voorbereid.

Vraag: Heb jij je leven in de handen van de Here God gelegd?
Gebed: Vader in de hemel, ik leg mijn leven in uw sterke handen. Dank U dat U hele mooie plannen met mijn kostbare leven heeft. Wilt U mij vullen met Uw heilige Geest en mij dag aan dag leiden? Laat Uw wil met leven geschieden. Amen.

Zaterdag 11 november   – Daniël 10:19
Midden in de nacht kreeg Daniël een groot visioen. Daniël was hierdoor best wel een beetje bang geworden. Maar de Here God zei tegen hem: Wees niet bang, Ik houd heel veel van jou. Ik wil je Mijn vrede geven en je weer sterk maken. Door de liefde en vrede van God wordt je weer sterk en ontvang je nieuwe krachten. God zei tegen Daniël: Ik houd heel veel van jou, en dat zegt Hij ook tegen jou: Mijn zeer geliefde kind, Ik houd heel veel van jou! Als je bang bent, wil God door Zijn liefde en vrede je weer tot rust brengen en alle angst wegjagen. Het grootste medicijn tegen onze angst is de volmaakte liefde van God.

 Vraag: Wat doe jij als je ’s nachts bang bent?
Gebed: Lieve Vader in de hemel, wilt U mij vullen met Uw volmaakte liefde en vrede? Dank U dat U heel veel van mij houdt! Amen.

Zondag 12 november   – Psalm 27:1
In de kerkdienst gaat het vandaag over de jonge herdersjongen David en de grote reus Goliath. David zong in Psalm 27 dat de Here God zijn licht was en zijn redding. Bij God is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? Toen David tegenover Goliath stond, vertrouwde hij op Gods bescherming. Alle andere mensen waren bang voor Goliath met z’n grote mond. David luisterde niet naar de scheldwoorden die uit de mond van Goliath kwamen, maar hij luisterde naar de goede en mooie woorden van de Here God. Door met onze oren naar Gods woorden te luisteren, schijnt God als het ware met zijn licht in ons hart. Gods woord van waarheid kan de leugens van de duivel in onze harten verbreken. Gods waarheid brengt licht en bevrijd ons van de duisternis.

Vraag: Naar wie luister jij als je bang bent ?
Gebed: Hemelse Vader, wilt U met het licht van Uw waarheid en Uw woorden in mijn hart schijnen? Leer mij om niet te luisteren naar de leugens van de duivel, maar naar Uw waarheid en Uw liefde. Dank U voor Uw Woord, de Bijbel. Amen.

 

Gegevens

Datum:
12 november 2017