Fonteingroep

We willen alle kinderen zo goed als mogelijk Passend onderwijs geven.

De Fonteingroep is een groep/voorziening:

  • waar kinderen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben (m.n. op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling) terecht kunnen.
  • waar kinderen in een prikkelarme omgeving (een lokaal) op vaste tijden kunnen komen om rustig te werken.
  • waar kinderen extra geholpen worden om sociale en sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen.
  • waar kinderen individueel of in kleine groepjes vaardigheden aangeboden krijgen welke ze in de grote groep (al dan niet onder begeleiding) kunnen toepassen.
  • Die onder leiding staat van gespecialiseerde leerkrachten: Juf Wilke Fidder (hoofdgebouw en dependance)en juf Gerrie van der Hoef (dependance)