Plusklas

De Plusklas is m.i.v. dit schooljaar verhuisd van onze school naar de Immanuëlschool.

In de Plusklas zitten leerlingen van diverse CNS-scholen in Nunspeet die meer- of hoogbegaafd zijn. Zij krijgen tijdens de ochtend of de middag extra en uitdagende leerstof aangeboden. Meer- en hoogbegaafde kinderen uit groep 8 gaan een middag naar een speciale groep in het Voortgezet Onderwijs. Plaatsing van leerlingen in een ‘Plusklas’  vindt plaats na screening door een aparte CNS-commissie. de Plusklas wordt geleid door juf Jolanda Pranger en juf Barbara van Munster. Zij zijn verbonden aan de Immanuëlschool.