Spettergroep

Sommige kinderen hebben meer uitdaging nodig naast de gewone lesstof.  Wanneer blijkt dat de aanpassingen met betrekking tot meer begaafdheid onvoldoende zijn, kunnen wij bij ons op school, gebruik maken van de Spettergroep, waarbij de leerlingen als ze hun werk in de groep gemaakt hebben, uitdagingen kunnen krijgen op het gebied van taal, spel, rekenen of wereldoriëntatie. Kinderen krijgen pluswerk van diverse vakgebieden
waaraan de kinderen in de groep werken; daarnaast extra uitdagingen door via het programma Acadin te werken aan projecten.