Nieuws

CNS Themadienst 17 nov. (download het themaboekje)

In de laatste nieuwsbrief schreven we er al over.  Samen met de kinderen werken we tijdens de Bijbelse lessen toe naar de CNS Themadienst op 17 november met het thema: ”De namen van Jezus.” Er zal worden verteld en gesproken over het thema, er worden
liederen aangeleerd en werkjes gemaakt. Via de oudste leerlingen volgt het informatieboekje over de CNS themadiensten met daarin een overzicht van de Bijbelse verhalen en de diensten. Het boekje vindt u ook hier: CNS-themadienst-boekje-wk46