Nieuws

De website in de vakantie

Tijdens de vakantie wordt de website aangepast aan het nieuwe schooljaar.
U kunt dan denken aan de jaarkalender e.d.
Het is de bedoeling dat dit alles voor de start van het nieuwe schooljaar gereed is.
De schoolgids zal aan het  begin van de tweede schoolweek online worden gezet.
Deze wordt ook gemaild naar alle ouders/verzorgers.