2017-2018 Nieuws

Kerstbakjes groep 8

Op dinsdagmiddag 19 december heeft groep 8 kerstbakjes gemaakt.
Het was een gezellige middag! Het was fijn om te zien dat kinderen deelden met elkaar…
Er werden groene takken uitgedeeld en kerstversiering gegeven aan medeleerlingen.
Iedereen heeft goed zijn best gedaan. Hierbij een aantal foto’s voor een impressie van deze middag.