Nieuws

School gesloten en afstandsleren (verlenging Lock-Down)

Geachte ouders verzorgers,

Zoals bekend is de school minstens (los van de noodopvang) tot en 25 jan. gesloten.
Het afstandsleren dat voor de kerstvakantie werd opgezet  gaat maandag 4 jan. weer verder. De groepsleerkracht informeert u en de kinderen daarover.  We hopen ondanks alles op een goede periode met en voor de kinderen.  We doen wat we kunnen en weten dat het blijvend zoeken is naar een goede balans. Veel sterkte daarbij!
Hieronder vindt u de laatste informatie zoals door de school verspreid. Meer informatie volgt als daartoe aanleiding is.

Brief De Bron- schoolsluiting corona 16 dec. 2020
Bronnieuws 07 18 dec. -2020
Ouderbrief De Bron- schoolsluiting corona – verlenging lockdown tot minimaal 25 jan. 2021
ouderbrief De Bron- schoolsluiting corona – verlenging lockdown na 25 jan. 2021