Nieuws

Schoolsluiting (week eerder kerstvakantie) en noodopvang

Zoals bekend hebben de kinderen een week eerder vakantie als gevolg van het kabinetsbesluit. De brief hierover vanuit CNS (namens directie/bestuur) vindt u hier:
20211215 Scholensluiting

De brief vanuit school  met informatie wat dit betekent en hoe het werkt met de noodopvang vindt u hier:  Schoolsluiting en noodopvang vanaf 20-12-2021 – school specifiek De Bron

Beide brieven zijn gemaild naar de ouders/verzorgers. We doen ons best om alles
in goede banen te leiden en te regelen.  Uiteraard wensen we alle gezinnen ook het beste en succes als er gezocht moet worden naar passende oplossingen!