Vignet Gezonde School

Vignet gezonde school
Welbevinden is een van de belangrijkste pijlers van onze school. Dit is zichtbaar in de sfeer op school, de saamhorigheid en het respectvol omgaan met elkaar op het plein en in de klas.

Om te kunnen leren, talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassenen is het van belang dat leerlingen zich prettig voelen op school. Belangrijk is dat ze de ruimte krijgen zich te ontwikkelen, fouten te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Leerlingen die zich verbonden voelen met school en over betere sociale en emotionele vaardigheden beschikken, zijn meer gemotiveerd om te leren en halen vaak betere cijfers op school.

Dit past heel mooi bij het themacertificaat welbevinden van de Gezonde school. Dit jaar (2019/2020) gaan we in beeld brengen wat we allemaal doen om kinderen zich prettig te laten voelen op school. Het gaat dan om afspraken en werkwijzen (bijvoorbeeld de antipest coördinator), maar ook om spelen op het plein, leren in de groep en communicatie met ouders en kinderen als kinderen zich niet veilig of prettig voelen. Daarnaast is het goed om kinderen sociale vaardigheden aan te leren. Dat gaat niet altijd vanzelf en even gemakkelijk.

We werken in 2019/2020 aan al deze zaken (beleid en aanpak) en willen daarmee het themathemacertificaat Welbevinden van de Gezonde School ontvangen.

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen. Als u er meer over wilt lezen, zie deze link. https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/welbevinden