Vignet Gezonde School / Welbevinden


document: Visie op welbevinden De Bron 22JQ

De Bron heeft het Vignet Welbevinden (Gezonde school 2020-2023)
Welbevinden is een van de belangrijkste pijlers van onze school. Dit is zichtbaar in de sfeer op school, de saamhorigheid en het respectvol omgaan met elkaar op het plein en in de klas. Dat gaat niet vanzelf en vraagt elke dag onze energie en een aanpak als het mis gaat.

Om te kunnen leren, talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassenen is het heel belangrijk dat leerlingen zich prettig voelen op school. Belangrijk is dat ze de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen, fouten te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Leerlingen die zich verbonden voelen met school en over betere sociale en emotionele vaardigheden beschikken, zijn meer gemotiveerd om te leren en halen vaak betere cijfers op school.

Dit past heel mooi bij het themacertificaat welbevinden van de Gezonde school. In het schooljaar 2019/2020 brachten we in beeld wat we allemaal doen om te werken aan het welbevinden van kinderen op school. Het gaat dan om afspraken en werkwijzen (bijvoorbeeld de antipest coördinator), maar ook om spelen op het plein, leren in de groep en communicatie met ouders en kinderen als kinderen zich niet veilig of prettig voelen. Daarnaast is het goed om kinderen sociale vaardigheden aan te leren.

We hebben een aanvraag gedaan bij de Gezonde School (een groep deskundigen) om het viget welbevinden te kunnen ontvangen.  Als school hebben we daarmee onze afspraken, werkwijzen en methoden om te werken aan welbevinden laten beoordelen door een commissie van deskundigen.  Onze aanvraag is goedgekeurd.

We morgen ons nu gedurende drie jaar officieel een Gezonde School noemen en hebben het vignet ‘welbevinden’.  Dat vinden we fijn, maar het betekent vooral dat we op dit thema hebben aangetoond voldoende te (kunnen) doen en beschikking hebben over afspraken, programma’s en werkwijzen om te werken aan welbevinden.

Het zegt niet dan er geen ruzies op onze school voorkomen en alle kinderen super gelukkig zijn.  Dat is en blijft hard werken, vraagt om gesprek met leerlingen en is een samenspel van veel verschillende zaken.  We willen wel dat elke kind gelukkig is en zich goed voelt op school.

Het is zoals een leerkracht schreef  “daar gaan we voor!”
—————————————————————————————————————–
Meer info:  https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/welbevinden

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen.