Zeeluwe/SOP

De Bron is aangesloten bij Zeeluwe.  Zeeluwe is het samenwerkingsverband voor Passend Basisonderwijs van de acht gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Putten en Zeewolde. Daarbinnen zijn 38 schoolbesturen met ongeveer 22.000 leerlingen opgenomen. Samenwerkingsverband Zeeluwe wil meer kinderen binnen het reguliere onderwijs opvangen en daarmee thuisnabij onderwijs bieden. Het is de ambitie de kwaliteit van de basisondersteuning in alle scholen te verhogen. Dit doen we door de expertise van het speciaal (basis)onderwijs in te zetten voor de daadwerkelijke ondersteuning van de kinderen en de leerkrachten.

Ondersteuningsprofiel 2018-2022 CNS De Bron
(evaluatie + nieuw SOP maart 2018)

Nieuwsbrief Zeeluwe december 2019

Ouderpagina Zeeluwe